Ścieżka powrotu

 

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Położnych

Dr hab. Agnieszka Bień, prof. uczelni

Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej

20-081 Lublin

ul. Staszica 4/6

tel. 606 75 46 45

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Położnych

 

Prezes:

 

 dr hab. Agnieszka Bień, prof. uczelni

 

Wiceprezes: 

 

 dr hab. Grażyna Bączek

 

Wiceprezes: 

  

 dr hab. Beata Pięta, prof. uczelni

 

Sekretarz: 

 

 dr hab. Anna Pilewska-Kozak, prof. uczelni

 

Skarbnik: 

 

 mgr Ewa Janiuk

 

Członek: 

 dr n. o zdr. Beata Szlendak

 

Członek – Pełnomocnik ds. współpracy z ICM i EMA

dr n. med. Dorota Ćwiek

 

Członek – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

prof. dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 Przewodnicząca

 

 mgr Barbara Gardyjas

 

 Zastępca Przewodniczącej

 

 mgr Maria Rabiej

 

 Członek

 

 dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk

 

 Członek

 

 dr n. med. Monika Przestrzelska

 

 

 

 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Położnych :

 

Prezes:

 

 prof.UM dr hab. Beata Pięta

 

Wiceprezes: 

 

 dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień

 

Wiceprezes: 

  

 dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk

 

Sekretarz: 

 

 mgr Ewa Janiuk

 

Skarbnik: 

 

 mgr Barbara Gardyjas

 

Członkowie: 

 dr n. med. Barbara Zych

 dr n med. Maria Rabiej

 mgr Leokadia Jędrzejewska

 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego

Pełnomocnik PTP ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń

dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus

 

Pełnomocnik ds. współpracy z ICM

dr n med. Grażyna Bączek

 

Strona 1 z 3

© 2015-2024 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka