Ścieżka powrotu

nacz izba pielpol

Stanowisko nr 49 Prezydium Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniajacego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Dokument do pobrania: filetype pdf

Zapraszamy do udziału w I Konferencji Analizy Więzi Prenatalnej (online) organizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi Prenatalnej. 

Analiza Więzi Prenatalnej to nowa metoda, powstała na Węgrzech, propagowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i USA, przez: psychoterapeutów i psychologów, a także doule, położne i lekarzy ginekologów. Jest to metoda wspierająca więź przedurodzeniową matki z dzieckiem, szczególnie dedykowana kobietom: 

  • doświadczających lęku przed porodem, 
  • narażonych na depresję poporodową
  • doświadczających bezsenności
  • z ostrymi ryzykami zdrowotnymi i komplikacjami w okresie ciąży
  • wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami ciążowymi lub porodowymi (np. poronienia, traumatyczne porody)

Osiągnięty w 2020 roku 13,84% udział populacji polskich kobiet w skriningu rsm finansowanym ześrodków publicznych jest sygnałem na tyle alarmującym, że wymaga naszej natychmiastowej reakcji i próby znaczącego zwiększenia populacyjnego pokrycia testami przesiewowymi.

Odsetek ten oraz stan pandemii upoważniają nas do zastosowania metod dotychczas w polskich warunkach niestandardowych, a globalnie rekomendowanych:

- w zakresie testu pierwotnego – HPV-zależnej strategii skriningu jako najskuteczniejszej populacyjnie,

- a w sposobie pobrania materiału – metody samopobrania przez pacjentkę jako opcjonalnej wobec przeprowadzania skriningu przez wykwalifikowany personel medyczny.


Powyższe cele wymagają reedukacji wszystkich aktywnych uczestników skriningu rsm, w tym położnych, bez których trudno sobie wyobrazić skuteczną prewencję wtórną w zakresie tego nowotworu.

Projekt KOLPOSKOPIA 2020 postawił sobie za cel praktyczne wprowadzenie HPV-zależnej strategii skriningowej do polskiej prewencji wtórnej rsm.
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM) zapraszamy wszystkich praktyków skriningu raka szyjki macicy, w tym położne, do aktywnego udziału w pierwszym tegorocznym
Kursie Poziomu 1 Projektu KOLPOSKOPIA 2020.

Kurs odbędzie się online w dniach 12-13 marca 2021, a nielimitowany dostęp do kompletnych nagrań kursu będzie możliwy dla osób zarejestrowanych do 19 marca 2021, czyli do dnia poprzedzającego egzamin certyfikujący, który odbędzie się 20 marca 2021 o godz. 9.00.
Kurs poprowadzą niekwestionowani eksperci-praktycy prewencji wtórnej rsm.


Kurs poziomu 1 odbędzie się po raz pierwszy w
formule dwuczęściowej:

  • CZĘŚĆ 1 TEORETYCZNA (12 marca) z uzyskaniem po zaliczeniu egzaminu certyfikatu kompetencji teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym. Egzamin obejmuje wyłącznie zagadnienia poruszane w części teoretycznej. Adresatami zaproszenia do udziału w części teoretycznej są wszyscy praktycy skriningu, w tym położne.
  • CZĘŚĆ 2 PRAKTYCZNA (12-13 marca) dedykowana aktualnym i przyszłym kolposkopistom.

 

DO POBRANIA:

 Informacja o Kursie Poziomu 1 Projektu KOLPOSKOPIA 2020: 

 filetype pdf

 

 

4 lutego 2021 roku na stronie PTGiP zostały opublikowane Tymczasowe rekomendacje dla skriningu raka szyjki macicy w Polsce, których celem jest znacząca poprawa skuteczności polskiej prewencji wtórnej tego nowotworu.
 
Oczekiwany sukces tych Rekomendacji zależy jednak od pełnego zaangażowania wszystkich aktywnych uczestników skriningu, w tym położnych.
Zachęcamy z zapoznaniem się z treścią tych rekomendacji. Można je znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników po tym LINKIEM lub pobrać z naszej strony:
 
Tymczasowe rekomendacje dla skriningu rsm:    filetype pdf  


© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka