Badanie na temat laktacji

 

bad naglowek

 

Karmienie mlekiem matki jest naturalnym i fizjologicznym sposobem żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. Personel medyczny, zarówno szpitali, jak i podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, powinien wspierać, promować i chronić karmienie piersią. W szczególności położne zobowiązane są do propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży oraz świadczenia wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matkom karmiącym przez cały okres laktacji.

Prezentowany materiał stanowi krótkie wprowadzenie czytelnika do wyników OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ  pt.: „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią przeprowadzonych z udziałem położnych i ich podopiecznych karmiących piersią z terenu całego kraju, u których zostały zdiagnozowane problemy laktacyjne.

bad patronat

bad luk
W BADANIACH zasadniczych wzięło udział 959 położnych, które wytypowały wśród młodych matek, objętych opieką położniczą, po 5 kobiet. Informacje zwrotne zostały zebrane w 3205 kwestionariuszach ANKIET, które poddano statystycznej analizie komputerowej.

bad podsumowanie

  

bad matka lewe

bad 1 

Ponad dwie piąte badanych młodych matek karmiło swoje nowonarodzone dziecko tylko piersią, a karmienie naturalne co najmniej przez okres sześciu miesięcy preferowała co czwarta badana. 

 

bad 2

Ponad jedna trzecia respondentek uważała, że najczęstszą przyczyną zbyt wczesnego, jeszcze przed ukończeniem 6 miesiąca życia dziecka, rezygnowania kobiet z karmienia piersią, jest brak wystarczającej ilości pokarmu.

 

bad 3

W wydłużeniu czasu karmienia piersią mógłby pomóc kobietom przede wszystkim właściwy instruktaż technik karmienia piersią oraz stosowanie preparatów wspomagających laktację.

 

bad 4

Najczęstszą przyczyną problemów laktacyjnych związanych z osobą matki w opinii badanych młodych matek była nieprawidłowa technika karmienia piersią (33,17%),

 

bad 5

Badane młode matki najczęściej były odwiedzane przez położną rodzinną cztery razy (38,47%) w okresie dwóch miesięcy po porodzie. W przypadku co czwartej badanej (25,55%) położna zrealizowała 2-3 wizyty patronażowe, a prawie co do dziesiątą respondentkę (11,67%) położna odwiedziła tylko jeden raz po porodzie.

 

bad 6

Badane matki w zdecydowanej większości (76,22%), pozytywnie oceniały informacje uzyskane od położnych rodzinnych na temat karmienia dziecka piersią, najczęściej stwierdzając, że było one wyczerpujące i bardzo przydatne.

 

bad 7

Sposobem na zwiększenie laktacji najczęściej wskazywane było częste przystawianie dziecka do piersi oraz stosowanie środków wspomagających laktację, a do najbardziej znanych i preferowanych przez młode matki produktów wspomagających laktację, należały herbatki dla kobiet karmiących, Femaltiker i Prolaktan.

 

bad 8

Prawie co trzecia respondentka (31,42%) stosując Prolaktan zaobserwowała u siebie wzrost laktacji i porównywalna grupa kobiet zauważyła dodatkowo uspokojenie (32,95%), czy też lepszy sen (30,89%).

 

Prawie wszystkie badane młode matki (95,51%) poleciłyby Prolaktan innym kobietom karmiącym piersią.

 

   bad matka dol
 

 

 

bad matka prawe

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu z badania.

 

bad pelna wersja

 

bad milej lektury

 

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka