Kampania „Mamo, pić!” to program edukacyjny skierowany do kobiet w ciąży i matek karmiących piersią powołany przez Kroplę Beskidu we współpracy z Polskim Towarzystwem Położnych. Jego głównym celem jest budowanie wśród przyszłych i obecnych mam świadomości na temat tego, jak istotna jest kwestia odpowiedniego nawodnienia w okresie ciąży i karmienia piersią zarówno dla samej kobiety, jak i jej dziecka. „Mamo, pić!” to „głos dziecka”, który przypomina swojej mamie, że chociaż jeszcze nie przyszło na świat, to już teraz potrzebuje wody, aby móc się prawidłowo rozwijać. 

nawodnienie wiedza 

 

Założenia kampanii „Mamo, pić”!:

  • Przyszłe mamy bywają przytłoczone olbrzymią liczbą (często sprzecznych) informacji na temat tego, co powinny robić podczas ciąży, aby ich dziecko zdrowo się rozwijało. Poprzez program „Mamo, pić!” Kropla Beskidu chce pomóc kobietom odnaleźć wewnętrzny spokój, dostarczając im sprawdzoną, ekspercką wiedzę na temat istotności odpowiedniego nawodnienia w okresie ciąży.
  • Rolą partnerów programu jest edukowanie kobiet w ciąży i matek karmiących piersią poprzez dostarczenie im materiałów informacyjnych na temat roli nawodnienia w okresie ciąży i laktacji oraz liczne działania ukierunkowane na wyrabianie w nich nawyku codziennego picia odpowiedniej ilości wody dobranej do ich potrzeb.
  • Badania pokazują, że przyszłe mamy jako najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat ciąży wskazują położne – to dla nich osoby, które w naturalny sposób przekazują im swoją wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Dlatego też to właśnie położne są głównymi ambasadorkami programu i będą edukować kobiety w ciąży i matki karmiące piersią w kwestii odpowiedniego nawodnienia.

Infografika broszura8

Znaczenie i zawartości wody w organizmie

Woda stanowi 55-60% masy ciała kobiety znajdującej się w okresie prokreacji. Jest ona szczególnie ważnym czynnikiem na tym etapie: warunkuje prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia oraz transport zapłodnionej komórki jajowej do jamy macicy, jest nieodzowna do powstania pęcherzyka płodowego oraz rozwoju samego płodu, ma szczególne znaczenie w kształtowaniu komórek ośrodkowego układu nerwowego. Zapłodniona komórka jajowa zawiera ok. 90% wody. W zarodku woda stanowi około 85% jego masy, u 24-tygodniowego płodu aż 88,6%, a tkanki noworodka w 74% zbudowane są z wody.

Infografika broszura4

Zapotrzebowanie na wodę w ciąży i podczas karmienia

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu kobiety ciężarnej i karmiącej potrzebna jest codzienna podaż wody w odpowiedniej ilości.

Zapotrzebowanie na wodę jest kwestią indywidualną i bardzo zróżnicowaną, a zależy od trzech  głównych czynników: osobniczych tj. wiek, płeć, stan fizjologiczny, stan zdrowia, poziom aktywności fizycznej; czynników środowiskowych tj. temperatura otoczenia, wilgotność powietrza oraz diety.

W ciąży ilość spożywanej wody powinna wzrosnąć o około 300ml/dobę, a w okresie karmienia piersią o 700 ml/dobę

Infografika broszura5

Właściwe nawodnienie kobiety ciężarnej jest warunkiem utrzymania prawidłowej homeostazy jej organizmu oraz ustroju płodu. Płód otrzymuje wodę od matki przez łożysko. Szacuje się, że wymiana wody pomiędzy matką a płodem wynosi około 460 ml/godzinę. Płyn owodniowy odgrywa rolę ochronną dla płodu, jako bariera mechaniczna chroniąca go przed urazami. Zapewnia nienarodzonemu dziecku stałą temperaturą środowiska, w którym się rozwija oraz chroni go przed infekcjami. Prawidłowa objętość płynu owodniowego umożliwia płodowi wykonywanie ruchów ciała rozwijających jego masę mięśniową.

W przypadku matek karmiących piersią, dobowe zapotrzebowanie na wodę wzrasta nawet o 700 ml. Taka podaż wody zabezpiecza produkcję mleka na wystarczającym poziomie dla prawidłowego rozwoju noworodka. Prawidłowe nawodnienie organizmu stanowi podstawę do produkcji odpowiedniej ilości mleka przez kobiety chcące karmić piersią. Mleko kobiece składa się w ok. 87% z wody a dziecko karmione mlekiem matki na żądanie nie wymaga dodatkowego nawadniania.

Infografika broszura6

Jak uzupełniać płyny w ciąży oraz podczas karmienia?

Kobieta w ciąży i karmiąca piersią powinna spożywać wodę powoli i w małych porcjach, tak by stopniowo uzupełniać jej niedobór. Ważne jest zwrócenie uwagi na temperaturę spożywanej wody. Zaleca się, by wynosiła ona ok. 15°C.

 

Jaka wodę wybierać? Jaka jest idealna woda w okresie ciąży i karmienia?

Zgodnie ze stanowiskiem ekspertów woda dla kobiet ciężarnych i karmiących powinna być niskozmineralizowana (suma składników mineralnych nie przekracza 500 mg/litr). Takie wody charakteryzują  się niską zawartością jonów sodu (profilaktyka nadciśnienia).

W okresie ciąży zaleca się ograniczenie podaży jonów sodu w diecie. W standardowej diecie rekomendowana ilość podstawowego źródła sodu, jakim jest sól kuchenna, jest zazwyczaj dwukrotnie przekraczana. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż wysoka zawartość sodu w diecie dodatkowo zwiększa wydalanie wapnia z moczem – ważne jest spożywanie pokarmów i płynów ubogich w sód. Ze względu na to, naturalna woda mineralna o niskiej zawartości sodu wydaje się być optymalną formą nawadniania ciężarnej. 

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka