Wizyty położnej POZ mają na celu zdiagnozowanie możliwości rozpoczęcia i utrzymania karmienia piersią, profilaktykę wystąpienia potencjalnych nieprawidłowości, a także przygotowanie i wdrożenie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb pacjentki planu opieki w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych i utrzymania karmienia piersią.

Pełna treść rekomendacji dostępna do pobrania:

 Rekomendacja  filetype pdf

W styczniu br. odbyło się spotkanie grupy ekspertów, powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Położnych i Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Oddział w Poznaniu w celu przygotowania rekomendacji dotyczącej profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji i zaburzeń nastrojuu kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Spotkanie odbyło się w związku z wprowadzeniem dnia 1 stycznia 2019 roku „Standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756).  Zebrani zwrócili uwagę na następujące problemy: Profilaktykę depresji i zaburzeń nastroju u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz zapewnienie specjalnej opieki wsytuacjach opisanych jako szczególne. Analizowali sposoby realizacji zaleceń i wskazali działania dotyczące monitorowania ryzyka depresji i zaburzeń nastroju w ciąży i okresie okołoporodowym przezlekarzy ginekologów-położników i położne oddziałów i poradni położniczo-ginekologicznych i POZ, lekarzy rodzinnych, pediatrów, neonatologów, psychologów. Pokazali na wiodącą rolę w sprawowaniukompleksowej opieki wyżej wymienionych specjalistów, którzy bezpośrednio mają kontakt z ciężarnąoraz matką w pierwszych latach życia dziecka.

Celem rekomendacji jest wzrost poziomu świadomości i społecznej odpowiedzialności za wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych i nastroju, które mogą rozwinąć się u kobiet w  związku ze spełnionymi niespełnionym macierzyństwem. 

Pełna treść rekomendacji dostępna do pobrania:

 Rekomendacja  filetype pdf

 

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego.

 Opinia   filetype pdf

 

Polskie Towarzystwo Położnych na posiedzeniu dnia 6 grudnia 2018 roku, po przeanalizowaniu dostępnej literatury, jak również rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup ekspertów poświęconych wspomaganiu organizmu kobiety w okresie laktacji oraz w przypadku napięcia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią, wydało niniejszą rekomendację. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa uwzględniła szczególną sytuację polskiej populacji, a stanowisko Towarzystwa przedstawia stan wiedzy na dzień przeprowadzenia analizy.

CEL

Celem rekomendacji jest przedstawienie wskazań do stosowania suplementu diety o nazwie PROLAKTAN, wykorzystywanego przy wspomaganiu organizmu kobiety w okresie laktacji oraz w przypadku napięcia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmieniapiersią. Rekomendacja ma również za zadanie zaopiniować bezpieczeństwo stosowania wspomnianegoproduktu.

Polskie Towarzystwo Położnych na posiedzeniu dnia 21 grudnia 2017 roku,  po przeanalizowaniu dostępnej literatury, jak również rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup ekspertów poświęconych stosowaniu kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w okresie laktacji, wydało rekomendacje. Przeprowadzona analiza piśmiennictwa uwzględniała szczególną sytuację polskiej populacji. Stanowisko przedstawia stan wiedzy na dzień przeprowadzenia analizy.

Treść rekomendacji do pobrania (plik pdf):  filetype pdf 

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka