Rekomendacje do standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej

W styczniu br. odbyło się spotkanie grupy ekspertów, powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Położnych i Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Oddział w Poznaniu w celu przygotowania rekomendacji dotyczącej profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji i zaburzeń nastrojuu kobiet w ciąży i w okresie poporodowym. Spotkanie odbyło się w związku z wprowadzeniem dnia 1 stycznia 2019 roku „Standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756).  Zebrani zwrócili uwagę na następujące problemy: Profilaktykę depresji i zaburzeń nastroju u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym oraz zapewnienie specjalnej opieki wsytuacjach opisanych jako szczególne. Analizowali sposoby realizacji zaleceń i wskazali działania dotyczące monitorowania ryzyka depresji i zaburzeń nastroju w ciąży i okresie okołoporodowym przezlekarzy ginekologów-położników i położne oddziałów i poradni położniczo-ginekologicznych i POZ, lekarzy rodzinnych, pediatrów, neonatologów, psychologów. Pokazali na wiodącą rolę w sprawowaniukompleksowej opieki wyżej wymienionych specjalistów, którzy bezpośrednio mają kontakt z ciężarnąoraz matką w pierwszych latach życia dziecka.

Celem rekomendacji jest wzrost poziomu świadomości i społecznej odpowiedzialności za wczesne wykrywanie zaburzeń depresyjnych i nastroju, które mogą rozwinąć się u kobiet w  związku ze spełnionymi niespełnionym macierzyństwem. 

Pełna treść rekomendacji dostępna do pobrania:

 Rekomendacja  filetype pdf

 

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego.

 Opinia   filetype pdf

 

© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka