Koronawirus - ważne informacje

Poniżej zamieszczone  linki  prowadzą do stron Ministerstwa Zdrowia, na których są i sukcesywnie będą umieszczane kolejne procedury, zalecenia oraz rekomendacje dla pielęgniarek i położnych.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-instrumentariuszek

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ
Aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

filetype pdf


Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej
Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r.

filetype pdf

 

Aktualizacja zaleceń dla pielęgniarek diabetologicznych -COVID-19

filetype pdf

 

Postępowanie z ciężarną i noworodkiem

filetype pdf

 

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

filetype pdf

 

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym

filetype pdf

 

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia

filetype pdf

 

Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków personelu i zakresu podejmowanych czynności.

Treść zaleceń na stronie MP
Treść zaleceń w PDF do wydrukufiletype pdf


Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

filetype pdf


Komunikat NRPiP dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeńKomunikat NRPiP dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeńzdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwemsystemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonegostanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

filetype pdf


Opieka domowa nad pacjentami  z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowymkoronawirusem (COVID-19) oraz  postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tymczasowe zaleceniaŚwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r.

filetype pdf


Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot.Podsumowanie rekomendacji CDC i The Academy of Breastfeeding Medicine z dn. 10.03.2020 dot.karmienia piersią noworodków matek podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19

filetype pdf


Postępowanie przy podejrzeniu zakażenia 2019-nCoV u noworodka

filetype pdf


Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ

 wersja czarnobiała filetype pdf
 wersja kolorowa filetype pdf

 


Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected: Interim guidance V 1.2.

filetype pdf


Zalecenia dotyczące porodu w wyznaczonym oddziale w przypadku potwierdzonego zakażenia kobiety ciężarnej wirusem COVID-19

filetype pdf

 

© 2015-2024 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka