POLSKIE TOWARZYSTWO POŁOŻNYCH

Dołącz do nas już dziś. Miej wpływ na kierunki kształcenia i rozwoju polskich położnych
oraz ich doskonalenie zawodowe.
Bądź współuczestnikiem w tworzeniu programów
zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną.

Programy zdrowotne

Współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną

Kodeks etyki zawodowej

Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej

Samokształcenie

Zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia.

Reprezentowanie

Reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych.
wstep_j.jpg
Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.).
Polskie Towarzystwo Położnych powstało w miejsce istniejącej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym – Sekcji Położnych.
Idea utworzenia Towarzystwa zrodziła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu położnych i po długich oczekiwaniach, dnia 10 kwietnia 1999r, Sąd Okręgowy w Lublinie zarejestrował Polskie Towarzystwo Położnych oraz jego statut, w którym zapisano wówczas, że głównym celem Towarzystwa jest:
  • podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych,
  • doskonalenie zawodowe położnych,
  • zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia,
  • współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną,
  • przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej, reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych.
komunikat_zg_ptpol
© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka