POLSKIE TOWARZYSTWO POŁOŻNYCH

Dołącz do nas już dziś. Miej wpływ na kierunki kształcenia i rozwoju polskich położnych
oraz ich doskonalenie zawodowe.
Bądź współuczestnikiem w tworzeniu programów
zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną.

Programy zdrowotne

Współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną

Kodeks etyki zawodowej

Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej

Samokształcenie

Zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia.

Reprezentowanie

Reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych.
wstep_j.jpg
Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.).
Polskie Towarzystwo Położnych powstało w miejsce istniejącej przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym – Sekcji Położnych.
Idea utworzenia Towarzystwa zrodziła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu położnych i po długich oczekiwaniach, dnia 10 kwietnia 1999r, Sąd Okręgowy w Lublinie zarejestrował Polskie Towarzystwo Położnych oraz jego statut, w którym zapisano wówczas, że głównym celem Towarzystwa jest:
  • podnoszenie profesjonalnego poziomu jakości opieki położniczej i w chorobach kobiecych,
  • doskonalenie zawodowe położnych,
  • zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia,
  • współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną,
  • przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej, reprezentowanie interesów ogółu polskich położnych.

Zaproszenia do wysłuchania podcastu - Szczepienia skojarzone czy bezpłatne

Jakie są różnice między szczepieniami skojarzonymi i bezpłatnymi? Po których odporność utrzymuje się dłużej? Czy szczepionki skojarzone są bezpieczne i skuteczne również dla wcześniaków? Jakie korzyści wynikają z zastosowania szczepionek dla wszystkich uczestników procesu szczepienia? Które szczepionki dają mniej NOP-ów? W których znajduje się rtęć, a w których nie?
Na te i inne pytania odpowiedziała prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, pediatra, epidemiolog i specjalista zdrowia publicznego w rozmowie z dr hab. n. o zdr. Beatą Piętą.

Rozmowa odbyła się w ramach programu edukacyjnego Akademia Położnej w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Położnych.

baner PTPoł podcast Szczepienia skojarzone czy bezpłatne

Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Patronat honorowy nad programem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Partnerami programu są GSK i Nestle.

Zaproszenie do obejrzenia videpodcastu "Bezpieczeństwo stosowania szczepionek skojarzonych"

Szczepionki skojarzone to jedno z lepszych rozwiązań zmniejszające ilość wizyt szczepiennych, jakie musi przejść dziecko na wczesnym etapie życia. Niektórzy uznają je za niebezpieczne i szkodliwe dla dzieci, w efekcie rezygnują z szczepionek skojarzonych i wracają do pojedynczych szczepień. Jednak badania wskazują jednoznacznie, że szczepionki skojarzone są bezpieczne, nie wywołują powikłań, choć – jak w przypadku każdej szczepionki – może wystąpić niepożądany odczyn poszczepienny. Nie ma żadnego związku między szczepionkami skojarzonymi a autyzmem. Nie ma w nich także rtęci ani jej związku.
 
Dyskusję o zasadności szczepionek skojarzonych powinna poprzedzić więc rzetelna rozmowa dotycząca ich bezpieczeństwa i działania. Być może wtedy uda się rozwiać przynajmniej część wątpliwości dręczących rodziców.
 
Czy szczepionki skojarzone są bezpieczne i skuteczne, czy można je stosować wśród wcześniaków i jakie korzyści wynikają z zastosowania szczepionek dla wszystkich uczestników procesu szczepienia - na te i inne pytania odpowiedział dr hab. n. med. Ernest Kuchar, pediatra, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w rozmowie z Iwoną Schymallą, redaktor naczelną portalu medycznego  MedExpress.pl.
 
videpodcast Bezpieczeństwo stosowania szczepionek
 
Patronat honorowy nad programem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
Partnerami programu są GSK i Nestle.
© 2015-2017 Polskie Towarzystwo Położnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyszukiwarka